Privacy policy 2

MiSolo respecteert de privacy van alle gebruikers van de website MiSolo.com (hierna: “Website”).
MiSolo spant zich naar alle redelijkheid in om er voor zorg te dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden, zoals die in deze Privacy Policy zijn omschreven.

1. Doeleinden
1.1 Persoonsgegevens Op de Website wordt je gevraagd een aantal persoonsgegevens in te vullen. Deze persoonsgegevens worden gebruikt in het kader van de Diensten.
1.2 Beperkt gebruiksrecht Tenzij anders overeengekomen is MiSolo gerechtigd je Persoonsgegevens, waaronder je e-mail adres, te gebruiken voor het versturen van informatie over nieuwe diensten en producten van MiSolo, andere ondernemingen uit de groepsmaatschappij waarvan MiSolo deel uit maakt of partners van MiSolo.
1.3 Mogelijkheid tot afschermen MiSolo biedt je de mogelijkheid om bepaalde persoonsgegevens in je Profiel af te schermen. Indien je hier geen gebruik van hebt gemaakt zijn deze zichtbaar voor andere Gebruikers.
1.4 Beperkt overdrachtsrecht MiSolo zal je persoonsgegevens zonder je voorafgaande toestemming niet aan derden verstrekken, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of deze verstrekking aan een derde partij noodzakelijk is vanwege een overname en/of fusie waarbij MiSolo betrokken is.
2. Inzien videochat, Chatgesprekken en COMMUNITY inhoud
2.1 Recht tot moderation MiSolo behoudt zich het recht voor om een moderator de communicatie in de Community en de Videochat te (laten) volgen. Een moderator kan zichtbaar (met een icoon), maar ook onzichtbaar, in de Chatroom aanwezig zijn.
2.2 Chatlog Chatgesprekken kunnen gelogd op de servers van MiSolo. De inhoud van de Chatgesprekken worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij MiSolo hiertoe verplicht is op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak van een bevoegde rechter.
2.3 Meldingsrecht Onverminderd voorgaande, is MiSolo gerechtigd, doch niet verplicht, bij justitie melding te maken van illegale activiteiten, of andere activiteiten die iemands welzijn of leven in gevaar brengen, welke via de Diensten aan haar bekend worden.
3. E-mail adressenbestand
3.1 Gebruiksvoorwaarden Op de Website kun je je vrienden via e-mail uitnodigen om eveneens gebruik te maken van de Diensten. van MiSolo. Hiervoor kun je de e-mail adressen van vrienden en bekenden invullen op de Website.
3.2 Gebruiksvoorwaarden De e-mail adressen worden door MiSolo uitsluitend gebruikt om de uitnodigings e-mail te versturen. MiSolo zal de e-mailadressen verwijderen zodra het gebruik daarvan niet meer noodzakelijk is.
4. Algemene informatie
4.1 Verzamelen informatie Voor MiSolo is het interessant te weten of de Website vaak bezocht wordt en welke Diensten het meest gewild zijn. Hiervoor zal MiSolo bepaalde informatie verzamelen onder meer door middel van IP-gegevens en cookies (kleine bestanden die naar de browser worden gezonden en worden opgeslagen op de harde schijf van de Gebruiker waardoor er wordt geregistreerd hoe en wanneer een bezoeker een website gebruikt). Met deze informatie kan MiSolo haar Diensten en de Website afstemmen op de wensen van Gebruikers.
4.2 Bescherming Privacy Om het recht van privacy van de Gebruikers te beschermen, zal alle informatie die op deze wijze wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een Gebruiker te identificeren. Cookies worden ook gebruikt om wachtwoorden, gebruikersnamen en voorkeuren te onthouden. Je hebt de mogelijkheid je browser in te stellen zodat cookies worden geweigerd. Hierdoor zal je gebruik van de Website of de Diensten negatief beïnvloedt kunnen worden.
5. Inzien, wijzigen en verwijderen van persoonsgegevens
5.1 Veranderen of verwijderen Je kan op elk moment zelf je persoonsgegevens veranderen of verwijderen van de Website.
5.2 Informatie over je gegevens Als je wilt weten welke gegevens wij over je hebben vastgelegd, kun je contact opnemen met onze klantenservice via het contactformulier op de Website.
6. Wijzigingen
Deze Privacy Policy kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.
7. Vragen
Als je vragen heeft over deze Privacy Policy of ons privacy-beleid, kun je contact opnemen met onze klantenservice via het contactformulier op de Website.